Nieuws > Het huurgarantiefonds in een nieuw jasje

Het huurgarantiefonds in een nieuw jasje

 

Het huurgarantiefonds trad in werking op 1 januari 2014. Het fonds komt tussen in betaling van achterstallige huur om langs de ene kant het aantal uithuiszettingen te verminderen en langs de andere kant het risico op inkomensverlies voor verhuurders te beperken.

 

Het fonds kende echter tot nu toe zeer weinig succes. Zo werden er sinds de oprichting slechts 123 aanvragen tot tussenkomst ontvangen terwijl er jaarlijks 100.000 nieuwe huurcontracten worden gesloten in het Vlaamse Gewest. Tijd dus om de werking van het huurgarantiefonds onder de loep te nemen, vond Vlaams minister van Wonen Homans.

 

Uit onderzoek is gebleken dat de toepassingsvoorwaarden voor een tussenkomst door het fonds te streng zijn. Reden waarom de regels nu door de Vlaamse Regering worden versoepeld.

 

Zo zal de verhuurder geen éénmalige aansluitingskost van 75 EUR meer hoeven te betalen op voorhand.

 

Daarnaast zal de verhuurder vanaf nu niet meer eerst naar de Vrederechter moeten stappen. Voorheen kon men immers pas beroep doen op het fonds nadat de verhuurder naar de Vrederechter was gestapt en aan de huurder een afbetalingsplan werd opgelegd. Dit zorgde voor kosten bij de verhuurder en voor tijdverlies. Vanaf nu kan men ook via het OCMW een beroep doen op het huurgarantiefonds. Indien het OCMW na een sociaal onderzoek van de huurder meent dat deze in aanmerking komt voor steun, betaalt het OCMW meteen 50% van de achterstallige huur (met een maximum van 1.250 EUR) aan de verhuurder. Voor de overige 50% wordt er, samen met de huurder, een afbetalingsplan opgezet. In ruil verbindt de verhuurder er zich toe geen juridische stappen te ondernemen zolang het plan wordt gerespecteerd en er geen schulden bijkomen. Dit alles wordt in een overeenkomst gegoten en door de 3 partijen (huurder, verhuurder en OCMW) ondertekend.

 

De OCMW's zullen voor deze extra inspanningen bijkomend vergoed worden door het huurgarantiefonds.

 

Het ontwerp van besluit houdende de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen werd reeds principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering maar treedt pas na positief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State definitief in werking.

 

Heeft u nog vragen omtrent huren of verhuren? Aarzel niet en neem contact op met ons kantoor. Wij staan u graag verder bij en bekijken, samen met u, alle opties.