Nieuws > Medische rijgeschiktheid

Medische rijgeschiktheid

 

Om een rijbewijs te verkrijgen, dient men te slagen voor zowel een theorie-examen als een praktisch rijvaardigheidsexamen.

 

Om dat rijbewijs ook effectief te kunnen krijgen (of te behouden), dient men ook te voldoen aan de medische voorwaarden inzake rijgeschiktheid, zoals beschreven in bijlage 6 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1988 betreffende het rijbewijs.

 

Voor sommige ziekten of gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld epilepsie, suikerziekte, MS, Parkinson, bipolaire stoornis, ... is een medisch rijgeschiktheidsattest vereist dat aantoont dat de persoon vanuit medisch standpunt geschikt is om bepaalde voertuigen te besturen.

 

Zulk attest kan een beperkte geldigheidsduur hebben of bepaalde voorwaarden opleggen, vb. verplicht dragen van een bril of gehoorprotheses.

 

Wanneer men toch rondrijdt zonder medisch rijgeschiktheidsattest riskeert men een boete van € 200 tot € 2.000 (te verhogen met de opdeciemen) en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

 

Ook op het vlak van verzekeringen kan rijden zonder medisch rijgeschiktheidsattest zware gevolgen hebben. De verzekeraar kan in bepaalde gevallen de kosten geheel of gedeeltelijk verhalen op de bestuurder zonder medisch rijgeschiktheidsattest.

 

Zorg er dus steeds voor dat – indien je zou lijden aan bepaalde gezondheidsproblemen – je in het bezit bent van een geldig medisch rijgeschiktheidsattest zo dit vereist is.