Nieuws > Indexering van publicatiekosten.

Indexering van publicatiekosten.

 

De oprichting van een onderneming of een vzw moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Indien er na verloop van tijd een wijziging in de statuten of in de raad van bestuur plaatsvindt, moet ook dit vermeld worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Aan deze publicatie zijn publicatiekosten verbonden dewelke elk jaar geïndexeerd worden. Het bedrag dat u moet betalen bij neerlegging van uw akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, is afhankelijk van uw rechtsvorm, het onderwerp van uw akte en de wijze van neerlegging. Sinds 2013 is er een voordeelprijs indien u uw oprichtingsakte digitaal doorgeeft.

 

Men maakt een onderscheid tussen ondernemingen en verenigingen:

– onderneming: rechtsvormen die behoren onder de algemene term ondernemingen

– verenigingen: verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's), stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, ...

 

Vanaf 1 maart 2019 gelden volgende geïndexeerde tarieven:

 • Onderneming

Oprichting op papier

 • 234,20€ (bedrag zonder BTW)
 • 283,38€ (bedrag met BTW)

Oprichting elektronisch

 • 189,20€ (bedrag zonder BTW)
 • 228,93€ (bedrag met BTW)

Wijziging op papier of elektronisch

 • 137,30€ (bedrag zonder BTW)
 • 166,13€ (bedrag met BTW)

 

 • Vereniging

Oprichting op papier

 • 162,10€ (bedrag zonder BTW)
 • 196,14€ (bedrag met BTW)

Oprichting elektronisch

 • 117,10€ (bedrag zonder BTW)
 • 141,69€ (bedrag met BTW)

Wijziging op papier of elektronisch

 • 109,90€ (bedrag zonder BTW)
 • 132,98€ (bedrag met BTW)

 

Contacteer Mister Wolf voor de begeleiding van uw oprichting of wijziging van onderneming of vereniging!