Nieuws > Je bent dader of slachtoffer van een ski-ongeval. Waar moet je op letten?

Je bent dader of slachtoffer van een ski-ongeval. Waar moet je op letten ?

 

Het overkomt elk jaar honderden Belgen in het buitenland : ze zijn slachtoffer of dader van een ski-ongeval. Soms zijn het enkel breuken, af en toe zijn de gevolgen zeer ernstig en zelfs levensbedreigend en is de schade niet te overzien.

 

Dan komt de vraag : wie is aansprakelijk ? Wie gaat dat betalen ?

 

Vooreerst is het bijna altijd zo dat de wet en de rechtbank van de plaats van het ongeval geldend is. Gebeurt het ongeval in Italië, dan zal de procedure in Italië plaatsvinden, naar Italiaans recht. In die zin is het moeilijk om juridisch advies te geven, of het zou per ski-land moeten.

 

Er is echter ook een FIS-reglement van de internationale Ski-Federatie dat in de meeste landen als een soort internationale wet geldt en een 10-tal artikelen bevat. Vaak grijpen rechters in de verschillende landen daarnaar terug.

 

De algemene regels zijn o.m. :

• Men moet de snelheid en manier van skiën aanpassen aan de omstandigheden

• De achterkomer moet zorgen dat voorligger vrij manouvers kan uitvoeren en evt. plots kan uitwijken voor een hindernis

• Men mag niet stoppen op plaatsen waar er niet voldoende zichtbaarheid is

• Bij ongeval moet je stoppen en hulp bieden

 

Op die basis wordt bepaald wie aansprakelijk is voor het ongeval en wie de kosten zal moeten vergoeden.

 

Er is echter ook een strafrechtelijk aspect : de politie komt bij ernstige ongevallen vaak ter plaatse en de dader wordt dan mogelijks ook strafrechtelijk vervolgd met een boete of zelfs erger.

 

In sommige landen worden zeer flinke boetes uitgesproken, veel hoger dan wij in België gewoon zijn.

 

Groot probleem voor de slachtoffers is de bewijslast : hoe bewijzen wie hen heeft doen vallen, hoe bewijzen welk maneuver de andere uitvoerde en aan welke snelheid e.d.... Getuigen van een ski-ongeval zijn zelf ook op verlof en willen maximaal genieten, zodat ze meestal niet ter plaatse blijven om te getuigen e.d....

 

Beste tips zijn :

- Zorg dat je goed verzekerd bent

- Ben je toch betrokken bij een ongeval : neem dan zo snel en zo veel mogelijk foto's met je smartphone. Neem ook foto's van de skipas van de dader/het slachtoffer en van evt. getuigen en ook van het materiaal, de schade aan het materiaal, van de piste en van de weersomstandigheden. Op die basis kan men vaak mensen terugvinden achteraf indien nodig én kan men evt. het ongeval reconstrueren op basis van de foto's.

 

Indien nodig kan u ook vanuit het buitenland beroep doen op Mister Wolf voor hulp bij een ski-ongeval.