Nieuws > Wat is dwaling?

Wat is dwaling?

 

Dwaling is één van de drie wilsgebreken, erkend in artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek (de andere wilsgebreken zijn geweld en bedrog). Een wilsgebrek is, zoals de naam al doet vermoeden, een aantasting van de werkelijke wil van een persoon.

 

Dwaling betekent dat je bij het sluiten van een contract een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid hebt m.b.t. een doorslaggevend bestanddeel van de overeenkomst die je wil sluiten.

 

Om als wilsgebrek aanvaard te worden, dient de dwaling wel aan enkele voorwaarden te voldoen :

 

  • De dwaling moet bestaan op het moment van de contractsluiting (en niet bijvoorbeeld bij de uitvoering van de overeenkomst) ;
  • Het moet gaan om een essentiële/substantiële dwaling : Dit wil zeggen dat de dwaling betrekking moet hebben op een doorslaggevend element; een element dat een partij er hoofdzakelijk toe bepaald heeft het contract aan te gaan, zodanig dat zonder dat element het contract niet zou zijn gesloten. Het kan dus niet zomaar gaan om een detail van de contractsluiting. De andere partij dient eveneens op de hoogte te zijn van het doorslaggevend belang dat de ene partij toekent aan het element ;
  • De dwaling moet verschoonbaar zijn : De dwaling mag niet te wijten zijn aan de fout van de persoon die dwaalt. Ook een redelijk persoon in gelijkaardige omstandigheden zou gedwaald hebben.

 

Een voorbeeld van dwaling : Er wordt een grond te koop aangeboden als bouwgrond. Je koopt deze grond. Naderhand blijkt dat er voor deze grond geen bouwvergunning kan bekomen worden.

 

Wanneer een dwaling kan aangetoond worden, kan men de nietigheid van de overeenkomst vragen en in sommige gevallen zelfs een aanvullende schadevergoeding.

 

Meen je dat je gedwaald hebt bij het sluiten van een overeenkomst? Contacteer Mister Wolf gerust voor verder advies.