Nieuws > Wat zijn rolrechten?

Wat zijn rolrechten?

 

Sedert 1 februari 2019 zijn de spelregels rond het rolrecht veranderd. Het rolrecht is het bedrag dat je verschuldigd bent als je een zaak voor de rechtbank brengt.

 

Je zaak wordt dan 'op de rol' gezet, hetgeen betekent dat de zaak op de agenda van de rechtbank gezet wordt.

 

Rolrechten hebben dezelfde functie als een remgeld in de medische wereld. Het moet mensen ontmoedigen om lichtzinnig en roekeloos procedures voor een rechtbank op te starten.

 

Tot voor kort moest je als eisende partij dit bedrag voorschieten.

 

Sinds begin februari moet dit bedrag niet meer voorgeschoten worden door de eisende partij.

 

De rechter beslist op het einde van de rit wie het rolrecht moet betalen.

 

In principe is dat de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen (= de eiser), maar als de andere partij (= de verweerder) in het ongelijk is gesteld, betaalt die het rolrecht. Als de partijen elk voor een deel in het ongelijk zijn gesteld, beslist de rechter wie welk deel van het rolrecht moet betalen.

 

Wie zijn rolrecht niet betaalt, kan een administratieve boete oplopen van minimum 25 euro en maximum de helft van het rolrecht.

 

Het bedrag van de rolrechten verschilt per rechtbank.

 

De rolrechten bedragen vanaf 01.02.2019 :

  • 50 euro in de vredegerechten en politierechtbanken;
  • 165 euro in de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken;
  • 400 euro in de hoven van beroep;
  • 650 euro in het Hof van Cassatie.

 

De zaken voor de arbeidsgerechten zijn vrijgesteld van rolrecht.

 

Mister Wolf staat u graag bij in de rechtbank (of daarbuiten!).