Verkoopsovereenkomst: vele implicaties

Registratierechten en een verkoopsovereenkomst: het zijn twee onlosmakelijk verbonden begrippen wanneer het om vastgoed gaat. Advocatenkantoor Mister Wolf anticipeert op de verkoopsovereenkomst via haar specialisatie vastgoedrecht. Onze advocaten voorzien een allesomvattende verkoopsovereenkomst, die rekening houdt met de verschuldigde registratierechten, contractenrecht en zelfs huurrecht. Wij behalen rendement voor onze cliënten via een gunstige overdracht van het genot en het risico. Wij fixeren ons niet op de prijs alleen bij het onderhandelen van een verkoopsovereenkomst, maar besteden in onze adviezen de nodige aandacht aan alle andere aspecten die verband houden met de verkoopsovereenkomst en waarop de contractspartijen niet altijd voldoende gefocust zijn.

Registratierechten bij verkoopsovereenkomst

Wij informeren u over de registratierechten die naar aanleiding van de verkoopsovereenkomst verschuldigd zullen zijn. De registratierechten moeten ten laatste vier maanden na het sluiten van de deal betaald worden aan de fiscus. Onze advocaten lichten u het systeem van de registratierechten toe. Zij vertellen u meer over de mogelijkheden van klein beschrijf, gewoon of verhoogd abattement, meeneembaarheid van registratierechten of de teruggave ervan. Zij zullen bovendien in het kader van uw successieplanning en vermogensbeheer wat betreft de registratierechten zoveel als mogelijk aan fiscale optimalisatie doen. Een verkoopsovereenkomst kan een mooie aanleiding zijn om over uw fiscale toekomst na te denken.

De gesplitste aankoop

Een veel gebruikte techniek die verband houdt met fiscale optimalisatie via een verkoopsovereenkomst is die van de gesplitste aankoop. Hierbij doen ouders en kinderen tezamen een aankoop. Zij ondertekenen dus samen een verkoopsovereenkomst. De ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen kopen de blote eigendom. Er worden registratierechten betaald naar aanleiding van deze verkoopsovereenkomst. Bij overlijden van de ouders wast hun vruchtgebruik naadloos aan bij de blote eigendom van de kinderen. Er zijn dus geen successierechten verschuldigd. Zeer vaak schenken ouders gelden voor de aankoop aan hun kinderen. Dan wordt de situatie iets delicater. Opdat er geen successierechten verschuldigd zullen zijn, moeten de kinderen ofwel kunnen aantonen dat ze schenkingsrechten (3%) betaald hebben op de schenking, ofwel dat ze na de schenking vrij over de gelden konden beschikken. Onze advocaten adviseren u nauwkeurig over dit bijzonder type verkoopsovereenkomst.