Bouwrecht voor elk bouwproject

Als advocaat bouwrecht staan wij cliënten bij in hun bouwprojecten. Of u nu uw eigen woning opricht, begint aan ingrijpende verbouwingen, investeert in vastgoed of een appartementsblok bouwt: u kan voor al deze zaken bij ons advocatenkantoor met specialisatie bouwrecht terecht. Onze begeleiding is optimaal als wij vanaf de start van uw project hierin uw sparring partner kunnen zijn. Als advocaat bouwrecht hebben onze advocaten bij tussenkomsten inzake bouwrecht oog voor uw financiële en praktische belangen als bouwheer of aannemer. Bouwrecht is een voortdurend evoluerende materie, waarbij up to date kennis en pragmatische oplossingen onmisbaar zijn. Als advocaat bouwrecht staan wij voor al deze zaken garant. Onze advocaten treden ook op als advocaat bouwgeschillen, waarbij zij vanuit een constructieve en bemiddelende insteek bouwgeschillen trachten op te lossen. 

Algemene voorwaarden en bouwrecht

Ons advocatenkantoor helpt u graag bij het opstellen van goede algemene verkoopsvoorwaarden, die ook in het bouwrecht van groot belang zijn. Zij worden bij het bouwcontract gevoegd. Als advocaat bouwrecht spelen wij hier dus een fundamentele rol. De algemene voorwaarden vormen een geheel met de overeenkomst. Zij realiseren een bijzondere rechtsverhouding binnen het bouwrecht. Zij binden de andere partij en bepalen de rechtsverhouding die zal ontstaan. Zij lijnen uw rechten binnen het bouwrecht helder af. Algemene voorwaarden hebben volgens onze advocaten een dubbele functie. Zij beschermen enerzijds uw rechtspositie als bouwheer of aannemer en laten u bijvoorbeeld toe om de bevoegde rechtbank zelf aan te duiden of een voldoende hoge interestvoet te bepalen ingeval van laattijdige of wanbetaling. Anderzijds versterken zij binnen het bouwrecht uw commerciële positie en laten zij u toe om op een comfortabele manier commerciële inspanningen te doen. Zo kan u op een slimme en juiste manier uw commerciële relaties met klanten, leveranciers en andere partners versterken, zonder dat u daarvoor zelf financieel moet inboeten, zelfs in het bouwrecht. Als advocaat bouwrecht staan wij u hierin graag bij.

Bouwrecht en de Wet Breyne

Als advocaat bouwrecht geven wij u de nodige toelichting omtrent de Wet Breyne. De Wet Breyne is toepasselijk op verkoop op plan en aanneming sleutel op de deur. We bevinden ons hier dus nog steeds in de sfeer van het bouwrecht, maar richten ons naar een bijzonder aspect daarvan. De Wet Breyne beschermt de bouwer van een nog te bouwen woning zeer uitgebreid. Dit is een bijzonder gedeelte wetgeving binnen de peiler bouwrecht. Deze wet heeft immers een dwingend karakter, wat wil zeggen dat de aannemer er niet van mag afwijken en de bouwheer zeer goed beschermd blijft, zelfs als er andere clausules in de overeenkomst zouden staan. Als advocaat bouwrecht lijnen wij voor u de grenzen hieromtrent af. De Wet Breyne bepaalt bijvoorbeeld hoeveel voorschot er mag betaald worden, op welke tijdstippen het saldo van de prijs zal worden betaald, hoe de oplevering zal gebeuren, wie waarvoor aansprakelijk is, welke informatie verplicht moet worden meegedeeld, enzoverder.