Registratierechten en verkoop

Wij informeren u over de registratierechten die naar aanleiding van de verkoopsovereenkomst verschuldigd zullen zijn. De registratierechten moeten ten laatste vier maanden na het sluiten van de deal betaald worden aan de fiscus. Onze advocaten lichten u het systeem van de registratierechten toe. Wat is het verschil tussen registratierechten bij de aankoop van een bouwgrond of registratierechten bij de aankoop van een woning? Wat met registratierechten voor een tweede woning? Hoe bekomt u een vermindering registratierechten? Zij vertellen u meer over de mogelijkheden van klein beschrijf, gewoon of verhoogd abattement, meeneembaarheid van registratierechten of de teruggave ervan. Onze advocaten zullen bovendien in het kader van uw successieplanning en vermogensbeheer wat betreft de registratierechten zoveel als mogelijk aan fiscale optimalisatie doen.

Klein beschrijf

Wanneer u een aankoop kan doen onder klein beschrijf, betekent dit dat u minder registratierechten zal verschuldigd zijn naar aanleiding van de verkoopovereenkomst. U betaalt namelijk 5% belastingen in de plaats van 10% (in Vlaanderen). De toepassingsvoorwaarden van klein beschrijf worden per koper beoordeeld. Het is dus perfect mogelijk dat de ene koper wel volgens het gunstigere regime kan aankopen en de andere niet. Allereerst zal de woning die u wenst aan te kopen een beperkt kadastraal inkomen moeten hebben. Daarnaast moet het om uw enige woning gaan. Als u reeds eigenaar bent van een andere woning komt u niet in aanmerking voor het klein beschrijf. U moet uw domicilie binnen de drie jaar na aankoop in het aangekochte goed vestigen en moet die daar gedurende drie jaar ononderbroken houden. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, zal u de verminderde registratierechten alsnog moeten betalen, samen met een fikse boete. Informeer u dus grondig omtrent zulke fiscale gunstregimes. Onze advocaten staan u daar graag in bij.

De verkoopovereenkomst

Registratierechten en een verkoopovereenkomst: het zijn twee onlosmakelijk verbonden begrippen wanneer het om vastgoed gaat. Advocatenkantoor Mister Wolf anticipeert op de verkoopovereenkomst via haar specialisatie vastgoedrecht. Onze advocaten voorzien een allesomvattende verkoopovereenkomst, die rekening houdt met de verschuldigde registratierechten en algemeen contractenrecht. Wij behalen rendement voor onze cliënten via een gunstige overdracht van het genot en het risico. Wij fixeren ons niet op de prijs alleen, maar besteden in onze adviezen de nodige aandacht aan alle aspecten die verband houden met de verkoopsovereenkomst.