Bijzonder vastgoedrecht: huurrecht

Of het nu gaat om gemeen huurrecht, algemeen huurrecht, huurrecht in of buiten België: onze advocaten onderzoeken in het huurrecht de financiële en juridische implicaties van elk type huur, rekening houdend met de rendementsverwachtingen van onze cliënten. Welke huurrechten heeft u als huurder? Welke huurrechten heeft u als verhuurder? Hoe zit het met huurrecht van een woonruimte? En met het huurrecht van een bedrijfsruimte? Onze advocaten houden rekening met de bijzondere huurregimes van Woninghuur en Handelshuur, die in een vergaande bescherming voorzien voor de huurder.

De juiste opzeggingstermijn

Hoe zit het in het huurrecht met de opzeggingstermijn? Vaak voorziet de huurovereenkomst in opzegmodaliteiten. Zo komt u gemakkelijk te weten wanneer en op welke manier u een huurcontract kan beëindigen. Daarnaast legt de Wet in de bijzondere huurregimes van Woninghuur en Handelshuur dwingende bepalingen op die betrekking hebben op de opzegging. De opzeggingstermijn is afhankelijk van het type huurcontract: er is een verschil tussen huur voor bepaalde duur of huur voor onbepaalde duur. Onze advocaten staan u bij om een huurovereenkomst op te stellen die de beëindigingmodaliteiten voorziet die u als ideaal inschat, vanzelfsprekend na een grondige toetsing aan de toepasselijke wetgeving.

De juiste opzeggingstermijn.

Algemene voorwaarden en huurrecht

Ons advocatenkantoor helpt u vanuit haar specialisatie huurrecht graag bij het opstellen van goede algemene verkoopsvoorwaarden, die bij de huurovereenkomst worden gevoegd. De algemene voorwaarden vormen zo een geheel met het huurcontract, ongeacht of het om gemeen huurrecht of een bijzonder huurregime gaat. Zij binden de andere partij en bepalen de huurrechten. Onze advocaten maken een grondig onderscheid bij huurrecht van een woonruimte of huurrecht van een bedrijfsruimte. Algemene voorwaarden hebben een dubbele functie. Zij beschermen enerzijds uw rechtspositie en laten u bijvoorbeeld toe om de bevoegde rechtbank zelf aan te duiden of een voldoende hoge interestvoet te bepalen ingeval van laattijdige of wanbetaling van de huur. Anderzijds versterken zij uw commerciële positie en laten zij u toe om op een comfortabele manier commerciële inspanningen te doen ten aanzien van uw huurder.