Vruchtgebruik

Wat is vruchtgebruik nu eigenlijk? Kan ik vruchtgebruik afkopen? Wat is quasi vruchtgebruik? Kan ik de waarde van vruchtgebruik berekenen?  Wat met vruchtgebruik op de woning en de omzetting daarvan? Goed vermogensbeheer impliceert onder meer het tijdig opsplitsen van de eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik. Wij begeleiden u in het toekennen van vruchtgebruik, bijvoorbeeld via schenking of na overlijden in uw nalatenschap. U kan vruchtgebruik vestigen op alle soorten goederen. De wet kent een aantal erfgenamen trouwens in elk geval vruchtgebruik toe. Zo heeft de langstlevende echtgenoot in principe recht op vruchtgebruik op de gezinswoning. De langstlevende echtgenoot is zo zeker van woonst of huurinkomsten. Uw andere erfgenamen kunnen hem of haar dat niet zomaar ontnemen. Zij moeten ten aanzien van de langstlevende dan vruchtgebruik afkopen of de omzetting vruchtgebruik vragen.

Vragen over vruchtgebruik

De vruchtgebruiker heeft recht op het genot van het goed: hij kan dus bijvoorbeeld een pand bewonen of de huurgelden daarvan innen. Op die manier laat vruchtgebruik toe dat de planner via de successieplanning de garantie heeft op een woonst en/of op periodieke inkomsten. De vruchtgebruiker staat in voor de herstellingen aan het goed waarop hij vruchtgebruik heeft. Het vruchtgebruik is een zakelijk recht, dat kleeft aan het (on)roerend goed zelf. Dit maakt dat het vruchtgebruik gerespecteerd moet worden ingeval van verkoop of verhuur van dat goed. Na overlijden van de vruchtgebruiker wast het vruchtgebruik aan bij blote eigendom van de blote eigenaars. Er zijn daarvoor geen bijkomende successierechten verschuldigd.

Gesplitste aankoop

Een veel gebruikte techniek die verband houdt met vruchtgebruik is die van de gesplitste aankoop. Hierbij doen ouders en kinderen tezamen een aankoop. De ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen kopen de blote eigendom. Er worden registratierechten betaald bij deze aankoop. Bij overlijden van de ouders wast hun vruchtgebruik naadloos aan bij de blote eigendom van de kinderen. Er zijn dus geen successierechten verschuldigd. Zeer vaak schenken ouders gelden voor de aankoop aan hun kinderen. Dan wordt de situatie iets delicater. Opdat er geen successierechten verschuldigd zullen zijn, moeten de kinderen ofwel kunnen aantonen dat ze schenkingsrechten (3%) betaald hebben op de schenking, ofwel dat ze na de schenking vrij over de gelden konden beschikken. Onze advocaten adviseren u nauwkeurig.