Vermogensplanning

Vermogensbeheer en vermogensplanning houden verband met hoe we familiaal en fiscaal omgaan met schenkingen en erfenissen. Zo maakt een goede vermogensplanning in elk geval het onderscheid tussen een schenking bij leven of een schenking bij testament. Wenst u dat ons advocatenkantoor voor u via uw vermogensplanning de belasting bij erfenis beperkt? Onze advocaten bieden u een familiale vermogensplanning zonder zorgen. Wil u geld schenken aan uw kleinkinderen? Een huis schenken aan uw kinderen? Welke belastingen zullen daarop verschuldigd zijn? En aan welk tarief? Wij bieden u graag de nodige antwoorden en denken proactief met u mee over de opties die u heeft bij het opmaken van zulke vermogensplanning.

Vermogensplanning als antwoord

Een juiste vermogensplanning beantwoordt al uw vragen. Welke schenkingen gelden als voorschot op erfenis? Wat kan u erven van ouders? Welke verrichtingen moeten via een vermogensplanning gerealiseerd worden? Hoe doet u best een schenking aan kinderen? Hoe zit het met schenkingen voor overlijden? Wat met een schenking geld? Moet u op papier schenken? Hoe kan u belastingsvrij schenken? Hoe zit het met de handgift? Wanneer gaat u best over tot een bankgift? Ons advocatenkantoor giet al uw vragen en wensen in een vermogensplanning en maakt erven en schenken op die manier zorgeloos voor u en uw nabestaanden. Wij verzekeren dat via uw vermogensplanning uw wensen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld via advies van een schenking onder last of een keuzebeding bij het openvallen van de erfenis.

Vermogensplanning als antwoord

Vermogensplanning als tool

Wanneer moet u successierechten betalen? Wanneer wordt u belast op schenkingen? Onze advocaten geven u de nodige informatie over de verschuldigde schenkings- en successierechten. In uw vermogensplanning tekent ons advocatenkantoor in de tijd uit hoe u best met uw middelen omgaat. U kan bij ons terecht voor toelichting bij de toepasselijke successierechten tarieven. Wij leggen u uit op welk ogenblik de belasting verschuldigd zal zijn, hoe u dit moment al dan niet kan uitstellen en welke verzekeringsmechanismen daarbij mogelijk zijn. Uw vermogensplanning is niet alleen een tool om na uw overlijden de rust te bewaren omtrent de verdeling van uw erfenis, maar ook om reeds gedurende uw leven zekerheid te bekomen voor uzelf, terwijl u uw erfgenamen toch al een duwtje in de rug kan geven.