Fiscale optimalisatie

Fiscale optimalisatie is geen hol begrip. Fiscale optimalisatie impliceert het bedenken en bereiken van de best mogelijke fiscale toestand naar aanleiding van uw vermogensbeheer. Vermogensbeheer en vermogensplanning houden verband met hoe we familiaal en fiscaal omgaan met schenkingen en erfenissen. Zo is bijvoorbeeld het onderscheid tussen een schenking bij leven of een schenking bij testament van belang. Bij beiden speelt een andere vorm van fiscale optimalisatie. Wenst u dat ons advocatenkantoor voor u de belasting bij erfenis beperkt? Onze advocaten bieden u een familiale vermogensplanning zonder zorgen en met gegarandeerde maximale fiscale optimalisatie, afhankelijk van de risico's die u daarbij wenst aan te gaan. Wil u geld schenken aan uw kleinkinderen? Een huis schenken aan uw kinderen? Welke belastingen zullen daarop verschuldigd zijn? En aan welk tarief? Wij bieden u graag de nodige antwoorden en denken proactief met u mee over de opties die u heeft met oog op de fiscale optimalisatie van uw persoonlijke situatie.

Advocaat regelt vermogensbeheer

Fiscale optimalisatie omvat vele elementen. Vermogensbeheer, erven, schenken en successierechten zijn immersonlosmakelijk met elkaar en met het bekomen van fiscale optimalisatie verbonden. Of het nu gaat om schenkingen of de aankoop van bepaalde goederen: onze advocaten zorgen telkens weer voor fiscale optimalisatie. Vermogensbeheer gebeurt verschillend naar gelang de burgerlijke staat van de planners. Bij gehuwden spelen de regels van het huwelijks(vermogens)recht een rol. Zij zijn doorslaggevend bij het regelen van hun successieplanning en bijhorende fiscale optimalisatie. Bij wettelijk samenwonenden is er ook een vorm van regelgeving en bescherming in de wet voorzien. Voor de aankoop van onroerende goederen zullen zij vaak beroep moeten doen op een beding van tontine of aanwas. Hier zullen onze advocaten de fiscale optimalisatie via andere dan de louter wettelijke mechanismen moeten realiseren. Feitelijk samenwonenden zijn grotendeels fiscale vreemden voor elkaar, wat fiscale optimalisatie alvast aanzienlijk bemoeilijkt. Ook daar is vermogensbeheer op maat dus noodzakelijk.

Gesplitste aankoop

Een veel gebruikte techniek in het kader van fiscale optimalisatie is die van de gesplitste aankoop. Hierbij doen ouders en kinderen tezamen een aankoop. De ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen kopen de blote eigendom. Er worden registratierechten betaald bij deze aankoop. Bij overlijden van de ouders wast hun vruchtgebruik naadloos aan bij de blote eigendom van de kinderen. Er zijn dus geen successierechten verschuldigd. De aankoop en rechtsgevolgen daarvan zorgen voor maximale fiscale optimalisatie. Zeer vaak schenken ouders gelden voor de aankoop aan hun kinderen. Dan wordt de situatie iets delicater. Opdat we maximale fiscale optimalisatie kunnen waarmaken en er dus geen successierechten verschuldigd zullen zijn, moeten de kinderen ofwel kunnen aantonen dat ze schenkingsrechten (3%) betaald hebben op de schenking, ofwel dat ze na de schenking vrij over de gelden konden beschikken. Onze advocaten adviseren u nauwkeurig in het kader van dit bijzonder geval van fiscale optimalisatie.