Successierechten

Weet u volgens welk tarief uw erfgenamen successierechten zullen betalen? Wil u voorkomen dat uw erfgenamen te veel successierechten moeten betalen? Ons advocatenkantoor helpt u met een succesvolle successieplanning, die erven en schenkingen fiscaal gunstiger maakt. U kan bij onze advocaten terecht voor alles omtrent het schenkingsrecht, erfenissen, successierechten tarieven, schenking van onroerend goed, successierechten Vlaanderen, etc. Wij stellen een successieplanning op maat op en becijferen voor u de concrete besparing die u daarmee zal realiseren. Wij tonen u zwart op wit aan hoeveel belastingen u kan besparen en via welke transacties dat kan gebeuren. Een goede vermogensplanning houdt rekening met de wensen van de planner en zijn erfgenamen. Onze advocaten houden rekening met de bestaande situatie tijdens het leven van de planner en met de gewenste situatie na diens overlijden.

Successieplanning als antwoord

Wanneer we het samen hebben over successierechten, komen er vele aspecten aan bod. Welke schenkingen gelden als voorschot op erfenis? Zijn hierop successierechten verschuldigd? Wat kan u erven van ouders? Hoe doet u best een schenking aan kinderen? Hoe zit het met schenkingen voor overlijden? Wat met een schenking geld? Moet u op papier schenken? Hoe kan u belastingsvrij schenken? Hoe zit het met de handgift? Wanneer gaat u best over tot een bankgift? Ons advocatenkantoor maakt erven en schenken zorgeloos voor u en uw nabestaanden via een gedetailleerde successieplanning, die zorgt voor een maximale beperking van verschuldigde successierechten. Wij verzekeren dat via uw vermogensplanning uw wensen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld via advies van een schenking onder last of een keuzebeding bij het openvallen van de erfenis.

Successieplanning als antwoord

Onze expertise wil echter verder gaan dan het louter beperken van successierechten: wij willen de planner een gerust gevoel geven, zowel tijdens diens leven als over de situatie na diens overlijden.

 

Successieplanning als tool

Wanneer successierechten betalen? Wanneer wordt u belast op schenkingen? Onze advocaten geven u de nodige informatie over de verschuldigde schenkings- en successierechten. U kan bij ons terecht voor toelichting bij de toepasselijke successierechten tarieven. Wij leggen u uit op welk ogenblik de belasting verschuldigd zal zijn, hoe u dit moment al dan niet kan uitstellen en welke verzekeringsmechanismen daarbij mogelijk zijn. Uw vermogensplanning is niet alleen een tool om na uw overlijden de rust te bewaren omtrent de verdeling van uw erfenis, maar ook om reeds gedurende uw leven zekerheid te bekomen voor uzelf, terwijl u uw erfgenamen toch al een duwtje in de rug kan geven.