Erven en schenken

Enkele vragen over erven en schenken... Weet u volgens welk tarief uw erfgenamen successierechten zullen betalen? Wil u voorkomen dat uw erfgenamen te veel successierechten moeten betalen? Advocatenkantoor Mister Wolf beperkt de successierechten die uw erfgenamen zullen verschuldigd zijn naar aanleiding van uw overlijden. U kan laten erven en schenken zonder verrassingen. Wij stellen een successieplanning op maat op en becijferen voor u de concrete besparing die u naar aanleiding van het erven en schenken daarmee zal realiseren. Wij tonen u zwart op wit aan hoeveel belastingen u kan besparen en via welke transacties dat kan gebeuren. Een goede vermogensplanning houdt rekening met de wensen van de planner en zijn erfgenamen. Onze advocaten houden rekening met de bestaande situatie tijdens het leven van de planner en met de gewenste situatie na diens overlijden.

Advocaat regelt vruchtgebruik

Een bijzonder aspect van erven en schenken is het vruchtgebruik. Gerust kunnen erven en schenken is gekoppeld aan goed vermogensbeheer. Dit impliceert onder meer het tijdig opsplitsen van de eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik. Wij begeleiden u naar aanleiding van uw erven en schenken in het toekennen van vruchtgebruik, onder andere via schenking of na overlijden in uw nalatenschap. De vruchtgebruiker heeft recht op het genot van het goed: hij kan dus bijvoorbeeld een pand bewonen of de huurgelden daarvan innen. Op die manier laat vruchtgebruik toe dat de planner via de successieplanning de garantie heeft op een woonst en/of op periodieke inkomsten. De vruchtgebruiker staat in voor de herstellingen aan het goed waarop hij vruchtgebruik heeft. Het vruchtgebruik is een zakelijk recht, dat kleeft aan het (on)roerend goed zelf. Dit maakt dat het vruchtgebruik gerespecteerd moet worden ingeval van verkoop of verhuur van dat goed. Na overlijden van de vruchtgebruiker wast het vruchtgebruik aan bij blote eigendom van de blote eigenaars. Er zijn daarvoor geen bijkomende successierechten verschuldigd. Erven en schenken kan zonder zorgen!

Advocaat doet vermogensbeheer

Of het nu gaat om schenkingen of de aankoop van bepaalde goederen: onze advocaten zorgen voor fiscale optimalisatie. Hoewel de wet voorziet hoe u kan erven en schenken, kan u daar zelf een heel aantal zaken bijkomend over regelen. Dit vermogensbeheer realiseert ons advocatenkantoor via een goede successieplanning. Vermogensbeheer gebeurt verschillend naar gelang de burgerlijke staat van de planners. Bij gehuwden spelen de regels van het huwelijks(vermogens)recht een rol. Bij wettelijk samenwonenden is er ook een vorm van regelgeving en bescherming in de wet voorzien. Voor de aankoop van onroerende goederen zullen zij vaak beroep moeten doen op een beding van tontine of aanwas. Feitelijk samenwonenden zijn grotendeels fiscale vreemden voor elkaar. Ook daar is vermogensbeheer op maat dus noodzakelijk om gerust te kunnen erven en schenken.