Uw advocaat handelsrecht

Als advocaat handelsrecht staat advocatenkantoor Mister Wolf ten dienste van elke handelaar. Het contractenrecht vormt daarbij het fundament van uw commerciële relaties. Pas wanneer u een stevig en volledig contract hebt opgesteld, kan u ingedekt en met een gerust gemoed zaken doen. Onze advocaten helpen u als advocaat handelsrecht bijvoorbeeld met de volgende zaken verder: een contract opstellen, een verkoopsovereenkomst checken, een samenwerkingsovereenkomst uitbalanceren, algemene voorwaarden opmaken, algemene verkoopsvoorwaarden verbeteren, etc. Ons advocatenkantoor vervult in al deze materies een proactieve rol. Doe beroep op ons als advocaat handelsrecht om elk type contract waterdicht op te stellen of om een einde te maken aan bestaande contracten. Ons kantoor brengt cliënten op die manier niet alleen juridische zekerheid, maar ook extra rendement

Advocaat handelsrecht voor uw contract

Als advocaat handelsrecht stellen wij voor u elk type contract op. Wij zijn zo uw partner bij de start van nieuwe commerciële relaties. Wij lichten u in dat kader bijvoorbeeld alle aspecten toe die aan bod komen in een koopcontract en helpen u om strategisch positie te kiezen tijdens onderhandelingen. Maar wij zijn er als advocaat handelsrecht ook voor u aan de andere kant van het commercieel spectrum. Wij ontzorgen u bij de ontbinding van een overeenkomst of het opzeggen van een contract. Ons advocatenkantoor zorgt enerzijds voor een juridisch juist en anderzijds voor een commercieel correct einde van uw handelsrelaties. Wenst u dat wij als advocaat handelsrecht uw verkoopsvoorwaarden opstellen? Ook hierbij staan onze advocaten u persoonlijk bij, net zoals bij het uitwerken van tijdelijke contracten of een heldere consultancy overeenkomst. Kortom: alle contracten met betrekking tot het handelsrecht worden door ons advocatenkantoor opgesteld, nagekeken, verfijnd of beëindigd, afhankelijk van de concrete instructie.

Advocaat handelsrecht voor uw aansprakelijkheid

De mens heeft nooit helemaal in de hand wat er rondom hem gebeurt. Dat geldt ook binnen het leerstuk van aansprakelijkheid. Of het nu bewust of onbewust, gewenst of ongewenst is: u kan vergeetachtig of onzorgvuldig zijn. U kan fouten maken. Meestal ondervinden andere mensen daar dan schade van, die ze vergoed willen zien. Uw aansprakelijkheid komt met andere woorden in het gedrang. Onze advocaten staan u via hun specialisatie advocaat handelsrecht bij ingeval van zulke beweerde aansprakelijkheid, ongeacht of het gaat om productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid door fout of contractuele aansprakelijkheid. Voor onze advocaten primeert hierbij een onderhandelde aanpak boven een lange en onzekere procedureslag. Een minnelijk akkoord, waarbij u enerzijds rechtzet wat er verkeerd is gegaan en waarbij u anderzijds de zaak zo snel mogelijk kan afsluiten, is in ieders belang.