Aannemingsrecht: werk of diensten

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in aannemingsrecht. Aannemingsrecht is na het recht betreffende de verkoopsovereenkomst één van de meest voorkomende rechtstakken. Aannemingsrecht kan betrekking hebben op de aanneming van werk of van diensten. Maar hoe onderscheiden we aanneming van een verkoopovereenkomst? Bij aannemingsrecht en aanneming is er sprake van een werk op maat, volgens de specifieke en bijzondere wensen van uw klant. Aanneming sluit erg nauw aan bij ambachtelijk en authentiek werk. Bij de verkoopovereenkomst is het voorwerp van de contractuele relatie een gestandaardiseerd product of dienst, dat niet specifiek op maat van de klant is gemaakt. Er is dus bijzondere expertise nodig om dossiers binnen aannemingsrecht succesvol af te werken. Het onderscheid tussen beide rechtsfiguren is immers van groot belang wat betreft aansprakelijkheid en de beoordeling van de juiste uitvoering.

Aannemingsrecht en algemene voorwaarden

Voor ons advocatenkantoor reikt aannemingsrecht verder dan het oplossen van eventuele problemen. Onze advocaten helpen u graag bij het opstellen van goede algemene verkoopsvoorwaarden, die ook nuttig zijn in aannemingsrecht en die bij het aannemingscontract worden gevoegd. De algemene voorwaarden vormen zo een geheel met de aannemingsovereenkomst. Zij zijn een essentiële toegevoegde waarde binnen de peiler aannemingsrecht. Zij binden immers de andere partij en bepalen de rechtsverhouding die zal ontstaan. Algemene voorwaarden hebben een dubbele functie. Zij beschermen enerzijds uw rechtspositie binnen het aannemingsrecht en laten u bijvoorbeeld toe om de bevoegde rechtbank zelf aan te duiden of een voldoende hoge interestvoet te bepalen ingeval van laattijdige of wanbetaling. Anderzijds versterken zij uw commerciële positie als handelaar binnen de peiler aannemingsrecht en laten zij u toe om op een comfortabele manier commerciële inspanningen te doen. Zo kan u via onze expertise van aannemingsrecht op een slimme en juiste manier uw commerciële relaties met klanten, leveranciers en andere partners versterken, zonder dat u daarvoor zelf financieel moet inboeten. 

Aannemingsrecht en de Wet Breyne

De Wet Breyne is toepasselijk op verkoop op plan en aanneming sleutel op de deur. We bevinden ons hier dus nog steeds in de sfeer van het aannemingsrecht. De Wet Breyne is binnen het aannemingsrecht fundamenteel voor de bescherming van de bouwer van een nog te bouwen woning. Dit is een dan ook een bijzonder gedeelte wetgeving binnen de peiler aannemingsrecht. Bovendien heeft deze wet een dwingend karakter, wat wil zeggen dat de aannemer er niet van mag afwijken en de bouwheer zeer goed beschermd blijft, zelfs als er andere clausules in de overeenkomst zouden staan. Dit aspect van het aannemingsrecht is dus vooraf geregeld. De Wet Breyne bepaalt bijvoorbeeld hoeveel voorschot er mag betaald worden, op welke tijdstippen het saldo van de prijs zal worden betaald, hoe de oplevering zal gebeuren, wie waarvoor aansprakelijk is, welke informatie verplicht moet worden meegedeeld, enzoverder.