Productaansprakelijkheid

De mens heeft nooit helemaal in de hand wat er rondom hem gebeurt. Of het nu bewust of onbewust, gewenst of ongewenst is: u kan vergeetachtig of onzorgvuldig zijn. U kan fouten maken. Meestal ondervinden andere mensen daar dan schade van, die ze vergoed willen zien. U wordt met andere woorden aansprakelijk gehouden. Onze advocaten staan u bij ingeval van zulke beweerde aansprakelijkheid, ongeacht of het gaat om productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid door fout of contractuele aansprakelijkheid. Voor onze advocaten primeert hierbij een onderhandelde aanpak boven een lange en onzekere procedureslag. Een minnelijk akkoord, waarbij u enerzijds rechtzet wat er verkeerd is gegaan en waarbij u anderzijds de zaak zo snel mogelijk kan afsluiten, is in ieders belang.

De Wet Productaansprakelijkheid

De Wet Productaansprakelijkheid heeft Europese roots. Binnen het leerstuk van productaansprakelijkheid is er bijzondere bescherming op vlak van roerende goederen, ongeacht of ze ambachtelijk of industrieel vervaardigd zijn. Ingeval van schade kan de schadelijder volgens de Wet Productaansprakelijkheid kiezen: ofwel spreekt hij de producent van het eindproduct aan, ofwel die van het gebrekkige onderdeel van het eindproduct. In bepaalde gevallen kan de schadelijder zelfs de grondstofproducent aanspreken voor vergoeding op grond van productaansprakelijkheid. De mogelijkheden tot schadevergoeding vorderen binnen de leer van productaansprakelijkheid zijn dus zeer uitgebreid. Er kan ingevolge de Wet Productaansprakelijkheid enkel een schadevergoeding worden toegekend aan personen en goederen binnen de privésfeer. Schade aan goederen die gebruikt worden binnen een commerciële sfeer worden niet gedekt door de bescherming van de Wet Productaansprakelijkheid.

Denk aan uw algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden hebben volgens ons advocatenkantoor twee functies, ook wanneer het over aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid gaat: ze beschermen u en laten u toe uw commerciële relaties te versterken. Bij materies zoals aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid komt de eerste, beschermende functie van uw algemene verkoopsvoorwaarden duidelijk naar voor. Uw algemene voorwaarden kunnen u extra bescherming bieden ingeval van aansprakelijkheid, zij het wel binnen de grenzen van de Wet Productaansprakelijkheid. Zo laten ze u toe om te bepalen welke bewijsmiddelen geldig zullen zijn om de schade van de andere partij te bewijzen. Ze laten u toe om zelf de bevoegde rechtbank te kiezen, die ingeval van een procedure over de aansprakelijkheid en schadevergoeding zal moeten oordelen. Ze laten u toe om schadeclaims te beperken via bovengrenzen of plafonds. Ze laten u toe om schadeclaims pas te moeten betalen vanaf overschrijding van een vastgestelde ondergrens. Raadpleeg onze advocaten bij het opstellen van uw algemene voorwaarden, zodat u wat aansprakelijkheid betreft, zeker voldoende beschermd bent, binnen de wettelijke grenzen zoals bijvoorbeeld die van de Wet Productaansprakelijkheid.