Laat uw contracten opstellen

Ook contracten opstellen maakt deel uit van de specialisatie handelsrecht van advocatenkantoor Mister Wolf. Wanneer het gaat om contracten opstellen, staan onze advocaten graag ten dienste van zowel handelaars als particulieren. Onze advocaten adviseren u bijvoorbeeld omtrent de volgende zaken verder: een contract opstellen, een verkoopsovereenkomst checken, een samenwerkingsovereenkomst uitbalanceren, algemene voorwaarden opmaken, algemene verkoopsvoorwaarden verbeteren, etc. Ons advocatenkantoor vervult in al deze materies een proactieve rol. Laat onze advocaten contracten opstellen om een waterdichte deal te sluiten of om een einde te maken aan bestaande contracten. Ons advocatenkantoor brengt cliënten op die manier niet alleen juridische zekerheid, maar ook extra rendement

Contracten opstellen: uw verkoopovereenkomst

De verkoopsovereenkomst is een specifiek contract, waarbij u een roerend of een onroerend goed aankoopt. Contracten opstellen die alle aspecten van zo’n aankoop dekken, is geen gemakkelijke opdracht. Er zijn immers verschillende zaken van belang bij het aangaan van zo’n koopcontract: welke prijs wil u betalen? Wanneer wil u die prijs betalen? Welk risico neemt u op u? Vanaf wanneer staat u in voor het risico dat gepaard gaat met het koopcontract? Vanaf wanneer kan u over het aangekochte goed beschikken? Onze advocaten lichten u binnen hun specialisatie contracten opstellen alle aspecten toe die aan bod komen in zo’n verkoopovereenkomst. Onze advocaten zijn hierbij uw sparring partner. Zij helpen u van in het begin (al dan niet gekend door de buitenwereld) om strategisch positie te kiezen tijdens de onderhandelingen die gepaard gaan met de verkoopovereenkomst. 

Contracten opstellen: uw verkoopovereenkomst.

Meer dan contracten opstellen 

Daar waar ons advocatenkantoor u helpt bij contracten opstellen, staan onze advocaten ook ter beschikking bij het opstellen van goede algemene verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden vormen zo een geheel met de overeenkomst die u aangaat. Zij binden de andere partij en bepalen de rechtsverhouding die zal ontstaan. Wij besteden hier de nodige aandacht aan wanneer wij contracten opstellen, ongeacht om welk type overeenkomst het gaat. Algemene voorwaarden hebben een dubbele functie. Zij beschermen enerzijds uw rechtspositie en laten u bijvoorbeeld toe om de bevoegde rechtbank zelf aan te duiden of een voldoende hoge interestvoet te bepalen ingeval van laattijdige of wanbetaling. Anderzijds versterken zij uw commerciële positie en laten zij u toe om op een comfortabele manier commerciële inspanningen te doen. Zo kan u op een slimme en juiste manier uw commerciële relaties met klanten, leveranciers en andere partners versterken, zonder dat u daarvoor zelf financieel moet inboeten.