Contractenrecht als basis

Als advocaat handelsrecht staat advocatenkantoor Mister Wolf ten dienste van elke handelaar met betrekking tot contractenrecht. Het contractenrecht vormt het fundament van uw commerciële relaties. Pas wanneer u een stevig en volledig contract hebt opgesteld, kan u ingedekt en met een gerust gemoed zaken doen. Onze advocaten helpen u via hun specialisatie contractenrecht bijvoorbeeld met de volgende zaken: een contract opstellen, een verkoopsovereenkomst checken, een samenwerkingsovereenkomst uitbalanceren, algemene voorwaarden opmaken, algemene verkoopsvoorwaarden verbeteren, etc. Ons advocatenkantoor vervult in al deze materies betreffende contractenrecht een proactieve rol. Doe beroep op de specialisatie contractenrecht van onze advocaten om elk type contract waterdicht op te stellen of om een einde te maken aan bestaande contracten. Ons kantoor brengt cliënten op die manier niet alleen juridische zekerheid, maar ook extra rendement

Bijzonder contractenrecht: verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst brengt ons bij een specifiek onderdeel van het contractenrecht. De verkoopsovereenkomst maakt deel uit van het bijzonder contractenrecht, waarbij u een roerend of een onroerend goed aankoopt. Er zijn verschillende zaken van belang bij het aangaan van zo’n koopcontract: welke prijs wil u betalen? Wanneer wil u die prijs betalen? Welk risico neemt u op u? Vanaf wanneer staat u in voor het risico dat gepaard gaat met het koopcontract? Vanaf wanneer kan u over het aangekochte goed beschikken? Wij lichten u binnen onze specialisatie contractenrecht alle aspecten toe die aan bod komen in zo’n verkoopovereenkomst. Onze advocaten zijn in dit aspect van contractenrecht uw sparring partner. Zij helpen u van in het begin (al dan niet gekend door de buitenwereld) om strategisch positie te kiezen tijdens de onderhandelingen die gepaard gaan met de verkoopovereenkomst. En wat als u een koopcontract ondertekende, maar daar toch niet mee wenst door te gaan? Ook in zo’n situaties kan u op de pragmatische aanpak en specialisatie contractenrecht van ons advocatenkantoor rekenen.

Meer contractenrecht via goede algemene voorwaarden

Ons advocatenkantoor helpt u binnen haar specialisatie contractenrecht graag bij het opstellen van goede algemene verkoopsvoorwaarden, die bij elk type contract kunnen worden gevoegd. De algemene voorwaarden vormen zo een geheel met de contracten die u aangaat. Zij binden de andere partij en bepalen de rechtsverhouding die zal ontstaan. Algemene voorwaarden zijn een zeer belangrijk deel van het contractenrecht. Ze hebben een dubbele functie. Zij beschermen enerzijds uw rechtspositie en laten u bijvoorbeeld toe om de bevoegde rechtbank zelf aan te duiden of een voldoende hoge interestvoet te bepalen ingeval van laattijdige of wanbetaling. Zij leggen met andere woorden de basis voor het toepasselijk contractenrecht. Anderzijds versterken zij uw commerciële positie en laten zij u toe om op een comfortabele manier commerciële inspanningen te doen. Zo kan u via doordacht contractenrecht op een slimme en juiste manier uw commerciële relaties met klanten, leveranciers en andere partners versterken, zonder dat u daarvoor zelf financieel moet inboeten.