Werkwijze incasso

Advocatenkantoor Mister Wolf verzorgt voor u incasso van onbetaalde facturen. Als advocaat incasso zijn wij niet te vergelijken met een gemiddeld incassobureau. Wij starten met een grondige analyse van de onbetaalde facturen en de bijhorende rechtsverhouding. Nadien richten wij een eerste, persoonlijk schrijven aan de debiteur. Wij verwerken daarin concrete informatie die van toepassing is in uw rechtsverhouding met deze debiteur. Wij overleggen met u welke commerciële tegemoetkomingen mogelijk zijn bij deze incasso en wij implementeren die zoveel als mogelijk. Wij werken met strakke deadlines in dit schrijven. Bij gebrek aan respons of de gewenste actie, nemen wij het heft per telefoon verder in handen. Bij incasso zijn er verschillende uitkomsten mogelijk: directe inning/betaling, het vastleggen van een afbetalingsplan, het vinden van een compromis en desnoods beroep doen op de rechtbank. Wij verkiezen op elk moment minnelijke incasso, maar gerechtelijke incasso is niet altijd te vermijden. Wij overleg met u de opportuniteit daarvan.

Werkwijze avocaat incasso versus incassobureau

U moet niet langer een incassobureau inschakelen voor onbetaalde facturen. U kan openstaande facturen in handen geven van onze advocaten, die zich toeleggen op onder meer incasso factuur, particuliere incasso, eenmalige incasso, etc. Ons advocatenkantoor heeft, net zoals haar cliënten, een zakelijke reputatie hoog te houden. Onze advocaten gaan dan ook zorgvuldig, stijlvol en verkoopsminded om met uw incassodossiers, volgens eenzelfde procedure, die haar efficiëntie reeds bewezen heeft. Wij zijn geen mirakelwerkers, maar wij zijn wel down to earth en werken samen met u rond incasso in een open en eerlijke sfeer. Wij toetsen samen met u af welke commerciële implicaties bepaalde juridische beslissingen hebben als het over incasso gaat. U kan op ons rekenen als méér dan uw incasseur van onbetaalde facturen: wij zoeken ook in de branche van incasso voor u rendement. Ons advocatenkantoor beschouwt incassodossiers als een eerste kans om zich te bewijzen ten aanzien van nieuwe cliënten. Vertrouw ons één of meerdere van uw onbetaalde facturen toe om een eerste helder zicht te krijgen op onze manier en snelheid van werken. Beslis nadien gerust zelf of u ons als businesspartner in uw verhaal wil opnemen.

Incassokosten

In tegenstelling tot het gemiddelde incassobureau, worden de incassokosten procentueel bepaald op basis van het bedrag van de onbetaalde facturen. Het financieel risico van de incasso is voor de cliënt vooraf bepaald en staat vast. Er gelden verschillende incassokosten voor minnelijke incasso en gerechtelijke incasso. U kan uw incassokosten verhalen op de debiteur via sterke algemene voorwaarden. Zij laten u toe om marge te voorzien wat betreft interesten en schadebedingen, zodat u alvast op die meeropbrengst kan rekenen om de incassokosten van ons advocatenkantoor te vergoeden. Onze advocaten bieden via onze specialisatie incasso een extra deur naar meer rendement voor onze cliënten.