Handelsrecht in elke branche

Als advocaat handelsrecht staat advocatenkantoor Mister Wolf ten dienste van elke handelaar. Onze advocaten helpen u bijvoorbeeld met de volgende zaken verder: een contract opstellen, een verkoopsovereenkomst checken, een samenwerkingsovereenkomst uitbalanceren, algemene voorwaarden opmaken, algemene verkoopsvoorwaarden verbeteren, etc. Ons advocatenkantoor vervult in al deze materies omtrent handelsrecht een proactieve rol. U kan beroep doen op onze advocaten om elk type contract waterdicht op te stellen of om op correcte wijze een einde te maken aan bestaande contracten. Ons advocatenkantoor brengt cliënten op die manier binnen de specialisatie handelsrecht niet alleen juridische zekerheid, maar ook extra rendement.

Bijzonder handelsrecht: verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst brengt ons bij een specifiek onderdeel van het handelsrecht. De verkoopsovereenkomst maakt deel uit van het bijzonder handelsrecht, waarbij u een roerend of een onroerend goed aankoopt. Er zijn verschillende zaken van belang bij het aangaan van zo’n koopcontract: welke prijs wil u betalen?Wanneer wil u die prijs betalen? Welk risico neemt u op u? Vanaf wanneer staat u in voor het risico dat gepaard gaat met het koopcontract? Vanaf wanneer kan u over het aangekochte goed beschikken? Wij lichten u binnen onze specialisatie handelsrecht alle aspecten toe die aan bod komen in zo’n verkoopovereenkomst. Onze advocaten zijn in dit aspect van contractenrecht uw sparring partner. Zij helpen u van in het begin (al dan niet gekend door de buitenwereld) om strategisch positie te kiezen tijdens de onderhandelingen die gepaard gaan met de verkoopovereenkomst.
Bijzonder handelsrecht: verkoopsovereenkomst.

En wat als u een koopcontract ondertekende, maar daar toch niet mee wenst door te gaan? Ook in zo’n situaties kan u op de pragmatische aanpak en specialisatie handelsrecht van ons advocatenkantoor rekenen.

 

Handelsrecht is meer dan contracten

Ons advocatenkantoor helpt u vooreerst bij het opstellen van contracten en goede algemene verkoopsvoorwaarden. Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor alle andere aspecten binnen het handelsrecht, zoals aannemingsrecht, aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid door fout, contractuele aansprakelijkheid, verkoopsovereenkomsten, huurrecht, bouwrecht, etc. U leest daarover meer in de specifieke topics daarover op deze website.