Succes met successieplanning

Weet u volgens welk tarief uw erfgenamen successierechten zullen betalen? Wil u voorkomen dat uw erfgenamen te veel successierechten moeten betalen? Advocatenkantoor Mister Wolf beperkt via een goede successieplanning de successierechten die uw erfgenamen zullen verschuldigd zijn naar aanleiding van uw overlijden. Wij stellen een successieplanning op maat op en becijferen voor u de concrete besparing die u met zo'n successieplanning zal realiseren. Wij tonen u zwart op wit aan hoeveel belastingen u kan besparen en via welke transacties dat kan gebeuren. Een goede successieplanning houdt rekening met de wensen van de planner en zijn erfgenamen. Onze advocaten houden bij het opstellen van uw successieplanning rekening met de bestaande situatie tijdens het leven van de planner en met de gewenste situatie na diens overlijden.

Successieplanning en vruchtgebruik

Goed vermogensbeheer impliceert onder meer het tijdig opsplitsen van de eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik. Ons advocatenkantoor realiseert dit via een doordachte successieplanning. Wij begeleiden u in het toekennen van vruchtgebruik, bijvoorbeeld via schenking of na overlijden in uw nalatenschap. De vruchtgebruiker heeft recht op het genot van het goed: hij kan op basis van de gemaakte successieplanning dus bijvoorbeeld een pand bewonen of de huurgelden daarvan innen. Op die manier laat vruchtgebruik toe dat de planner via de successieplanning de garantie heeft op een woonst en/of op periodieke inkomsten. De successieplanning bepaalt dan dat de vruchtgebruiker instaat voor de herstellingen aan het goed waarop hij vruchtgebruik heeft. Het vruchtgebruik is een zakelijk recht, dat kleeft aan het (on)roerend goed zelf. Dit maakt dat het vruchtgebruik gerespecteerd moet worden ingeval van verkoop of verhuur van dat goed. Na overlijden van de vruchtgebruiker wast het vruchtgebruik aan bij blote eigendom van de blote eigenaars. Er zijn daarvoor geen bijkomende successierechten verschuldigd. Uw successieplanning houdt dus rekening bij de gewenste toestand bij leven en na overlijden.

 

Successieplanning en vermogensbeheer

Of het nu gaat om schenkingen of de aankoop van bepaalde goederen: onze advocaten zorgen via uw successieplanning voor fiscale optimalisatie. Vermogensbeheer gebeurt verschillend naar gelang de burgerlijke staat van de planners. Bij gehuwden spelen de regels van het huwelijks(vermogens)recht een rol bij het opstellen van hun successieplanning.

Successieplanning en vruchtgebruik.
Bij wettelijk samenwonenden is er ook een vorm van regelgeving en bescherming in de wet voorzien, die concreet kan uitgebreid worden in hun successieplanning. Voor de aankoop van onroerende goederen zullen zij vaak beroep moeten doen op een beding van tontine of aanwas. Feitelijk samenwonenden zijn grotendeels fiscale vreemden voor elkaar. Ook daar is vermogensbeheer op maat dus noodzakelijk.