Vastgoedrecht en de fiscus

Het verband tussen vastgoedrecht en de fiscus is onvermijdelijk. Registratierechten en een verkoopsovereenkomst: het zijn immers twee onlosmakelijk verbonden begrippen wanneer het om vastgoed gaat. Advocatenkantoor Mister Wolf anticipeert op de verkoopsovereenkomst via haar specialisatie vastgoedrecht. Onze advocaten voorzien een allesomvattende verkoopsovereenkomst, die rekening houdt met de verschuldigde registratierechten, contractenrecht en zelfs huurrecht. Wij behalen in onze specialisatie vastgoedrecht rendement voor onze cliënten via een gunstige overdracht van het genot en het risico. Wij fixeren ons niet op de prijs alleen binnen deze peiler vastgoedrecht, maar besteden in onze adviezen de nodige aandacht aan alle aspecten die verband houden met de verkoopsovereenkomst.

Registratierechten en vastgoedrecht

Binnen de specialisatie vastgoedrecht informeert ons advocatenkantoor u over de registratierechten die naar aanleiding van de verkoopsovereenkomst verschuldigd zullen zijn. De registratierechten moeten ten laatste vier maanden na het sluiten van de deal betaald worden aan de fiscus. Onze advocaten lichten u het systeem van de registratierechten binnen het vastgoedrecht toe. Zij vertellen u meer over de mogelijkheden van klein beschrijf, gewoon of verhoogd abattement, meeneembaarheid van registratierechten of de teruggave ervan. Wij leggen dus een duidelijke link tussen vastgoedrecht, verkoop, verhuur en de fiscale implicaties daarvan. Ons advocatenkantoor zal bovendien in het kader van uw successieplanning en vermogensbeheer wat betreft de registratierechten zoveel als mogelijk aan fiscale optimalisatie doen, gekoppeld aan uw vragen omtrent vastgoedrecht.

 

Vastgoedrecht: ook bouwrecht en huurrecht

Naast een algemene specialisatie vastgoedrecht treedt ons advocatenkantoor ook op als advocaat bouwrecht en huurrecht. Als advocaat bouwrecht adviseren wij u over alle types bouw. Hierbij komt bijvoorbeeld de Wet Breyne in het zicht. De Wet Breyne is toepasselijk op verkoop op plan en aanneming sleutel op de deur. De Wet Breyne vormt een bijzonder aspect binnen het vastgoedrecht en beschermt de bouwer van een nog te bouwen woning zeer uitgebreid. Bovendien heeft deze wet een dwingend karakter, wat wil zeggen dat de aannemer er niet van mag afwijken en de bouwheer zeer goed beschermd blijft, zelfs als er andere clausules in de overeenkomst zouden staan. 

Registratierechten en vastgoedrecht.
Of u nu aannemer of bouwheer bent, dit aspect van het vastgoedrecht verdient de nodige aandacht en zorg. Wat betreft huurrecht analyseert ons advocatenkantoor binnen haar specialisatie vastgoedrecht de implicaties van elk type huur, rekening houdend met de rendementsverwachtingen van de cliënt. Hou hierbij zeker ook rekening met de bijzondere huurregimes van Woninghuur en Handelshuur.